VTSA – hva skjer?

Det nye styret i VTSA har hatt sitt første ordinære møte, hvor det ble tatt opp ulike saker rundt driften av løypeselskapet.

Av sakene kan nevnes:

- Styret jobber aktivt for å få en kvalitetsikring av de løypelengder som oppgis på Skisporet.no. Det viser seg at kvaliteten er noe for dårlig, dette vil leverandøren forsøke å bedre ved å benytte en satellitt til i beregningen.
- Det er foretatt merking av ny løypetrase langs Holtesetervegen. Denne vil bli ryddet i høst, og vil bli benyttet fra og med denne vinteren. Vegen vil bli brøytet i vinter.

Lundes Turisthandel bygger ny Kiwi butikk på 1250 m2.

Det nye bygget på 1250 m2 bygges inntil det eksisterende bygget, men litt tilbaketrukket slik at det blir godt med parkering foran butikken. Bygget med dusjanlegget skal rives. Den første rekken av campingvogner er allerede fjernet og byggarbeidene fortsetter til man er ferdig februar neste år.
Det gamle butikklokalet skal pusses opp, og benyttes til salg av hytteutstyr, gaver, souvenier, manufaktur, bygningsartikler, leker, kjøkkenutstyr, skiutstyr mmm. Begge butikklokalene vil henge sammen i en butikk.
Se vedlegg for planløsning og fasade tegninger.

Generalforsamlingen i Venabygdsfjellet Vel 2010 - avholdes på Venabu Fjellhotell

Generalforsamlingen i Venabygdsfjellet Vel avholdes lørdag 7. august 2010 kl. 16.00 på Venabu Fjellhotell.

Styret vil på generalforsamlingen legge frem forslag til reviderte vedtekter.

Av forandringer som foreslås er:

- Generalforsamlingen skifter navn til Årsmøte.
- Alle valg til styret er til posisjoner.
- Regnskapsåret blir fra 1. juni til 31. mai.
- Navn, formål og medlemskap er uendret, de øvrige forandringer er redaksjonelle og for å få en lettere oversikt over vedtektene.

Styret vil begrunne sine forslag på generalforsamlingen.

Valg.

Rein langs Rv 27

Reinflokk2.jpgRingebu Fjellstyre skriver at det har vært mye rein på begge sider av Rv 27. Skiløpere må utvise stor forsiktighet hvis de kommer over rein. Nå er reinsdyrene på det mest sårbare. Det nærmer seg kalvingstiden, hvis reinen blir skremt kan de ”kaste” kalven.
Vis varsomhet.

Fra Ringebu Fjellstyres hjemmeside www.ringebu-fjellstyre.org

Skiløyper

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA har ansvaret for preparering og opparbeidelse av skiløypene på fjellet. Er du fornøyd med løypene eller har du forslag til forbedringer? Registrer deg som bruker og skriv hva du mener om skiløypene.

Ringebu som landsby

Ringebu kommunestyre stiller seg positiv til å bli landsby.
Et enstemmig kommunestyre sier i sitt vedtak at de er positive til arbeidet som er satt i gang for å styrke kommunens omdømme, og er enig i målsettingen om at Ringebu erklærer seg som landsby.
Det skal legges fram et forslag til prosjekt tilknyttet erklæringen som landsby, innen 1. mai i år.

Vinterbrøyting av veier

Stadige flere hyttebrukere ønsker kjørevei helt til hytta, sommer som vinter og flere veier blir brøytet.
Styret har fått flere spørsmål om dette er lovlig.
Hvis det ikke er spesielle vedtak som forbyr vinterbrøyting i reguleringsplan så kan vinterbrøyting ikke nektes. Både kommunen og Fylkesmannen bekrefter dette.
Vinterbrøyting skaper problemer for skiløyper som tradisjonelt går i veitrasen, og kan bety at skiløypene må legges om.
Styret i Vellet er klar over at det er delte meninger blant medlemmene om vinterbrøytede veier.

Venabygdsfjellet.no er flyttet over til nytt Webhotell

Vi har skiftet "tilholdssted" for våre nettsider og har flyttet inn hos subsys.no. Dette er en mer oppdatert tjeneste som tilbyr oss enklere tilgang og vedlikehold. I tillegg er denne tjenesten mye billigere hos subsys.no enn det vi hadde før.
Domenet venabygdsfjellet.no er "flyttet" slik at dette navnet havner hos subsys.no sine servere (DNS endring).

Ny arealplan på Venabygdsfjellet

Fylkesmannen ønsker at Ringebu kommune må revidere en over 20 år gammel reguleringsplan.
Arealforvalting gjennom dispensasjoner er uheldig mener leder for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Sist har kommunen gitt Sindre Spitsbergseter dispensasjon for å omdisponere en fritidsbolig i nærheten av Spitsbergseter til bolig. Det har de gjort selv om Fylkesmannen ikke har anbefalt en slik løsning.

Sider