Rein langs Rv 27

Reinflokk2.jpgRingebu Fjellstyre skriver at det har vært mye rein på begge sider av Rv 27. Skiløpere må utvise stor forsiktighet hvis de kommer over rein. Nå er reinsdyrene på det mest sårbare. Det nærmer seg kalvingstiden, hvis reinen blir skremt kan de ”kaste” kalven.
Vis varsomhet.

Fra Ringebu Fjellstyres hjemmeside www.ringebu-fjellstyre.org

Skiløyper

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA har ansvaret for preparering og opparbeidelse av skiløypene på fjellet. Er du fornøyd med løypene eller har du forslag til forbedringer? Registrer deg som bruker og skriv hva du mener om skiløypene.

Ringebu som landsby

Ringebu kommunestyre stiller seg positiv til å bli landsby.
Et enstemmig kommunestyre sier i sitt vedtak at de er positive til arbeidet som er satt i gang for å styrke kommunens omdømme, og er enig i målsettingen om at Ringebu erklærer seg som landsby.
Det skal legges fram et forslag til prosjekt tilknyttet erklæringen som landsby, innen 1. mai i år.

Vinterbrøyting av veier

Stadige flere hyttebrukere ønsker kjørevei helt til hytta, sommer som vinter og flere veier blir brøytet.
Styret har fått flere spørsmål om dette er lovlig.
Hvis det ikke er spesielle vedtak som forbyr vinterbrøyting i reguleringsplan så kan vinterbrøyting ikke nektes. Både kommunen og Fylkesmannen bekrefter dette.
Vinterbrøyting skaper problemer for skiløyper som tradisjonelt går i veitrasen, og kan bety at skiløypene må legges om.
Styret i Vellet er klar over at det er delte meninger blant medlemmene om vinterbrøytede veier.

Venabygdsfjellet.no er flyttet over til nytt Webhotell

Vi har skiftet "tilholdssted" for våre nettsider og har flyttet inn hos subsys.no. Dette er en mer oppdatert tjeneste som tilbyr oss enklere tilgang og vedlikehold. I tillegg er denne tjenesten mye billigere hos subsys.no enn det vi hadde før.
Domenet venabygdsfjellet.no er "flyttet" slik at dette navnet havner hos subsys.no sine servere (DNS endring).

Ny arealplan på Venabygdsfjellet

Fylkesmannen ønsker at Ringebu kommune må revidere en over 20 år gammel reguleringsplan.
Arealforvalting gjennom dispensasjoner er uheldig mener leder for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Sist har kommunen gitt Sindre Spitsbergseter dispensasjon for å omdisponere en fritidsbolig i nærheten av Spitsbergseter til bolig. Det har de gjort selv om Fylkesmannen ikke har anbefalt en slik løsning.

Eiendomsskatt

Rådmann Jon Alver i Ringebu foreslår å øke eiendomsskatten med to promille. Dette betyr at eiendomsskatten blir 4,5 promille. For en hytte som har en takst på vel en million blir økningen 2.000,- kroner. Ennå kan promillen øke til 7, men ”bare” med 2 promiller per år.
Skal behandles i kommunestyret.

Venabygdsfjellet Vel's hjemmeside oppgradert

Vellet's hjemmeside er nå konvertert fra statisk vedlikeholdt hjemmeside til en såkalt Content Management System (CMS) basert applikasjon. Systemet er basert på, en av mange åpent tilgjengelige CMS systemer, Drupal som gjør det mulig med mer interaktiv oppdatering via et rammeverk som det etter hvert finnes mange utvidelsesmuligheter for.
Det skal bli spennende å se om dette trigger litt mer liv på sidene, alt avhengig av hvor mye brukerne deltar selvfølgelig. Det blir liksom litt mer spennende enn en-veis informasjon.

Sider