Ny arealplan på Venabygdsfjellet

Fylkesmannen ønsker at Ringebu kommune må revidere en over 20 år gammel reguleringsplan.
Arealforvalting gjennom dispensasjoner er uheldig mener leder for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Sist har kommunen gitt Sindre Spitsbergseter dispensasjon for å omdisponere en fritidsbolig i nærheten av Spitsbergseter til bolig. Det har de gjort selv om Fylkesmannen ikke har anbefalt en slik løsning.