Ladeskap for batteri til elsykkel

Mange har elsykkel, men ikke alle har strøm på hytta.
Vellet har derfor gått til innkjøpt av et skap for lading av batteri til elsykkel.
KIWI Lundes har funnet egnet plass for skapet, stått for installering, og sponser strømmen.
Skapet er plassert under hjertestarteren, som også er kjøpt inn av vellet.

mvh Styret
 

Trekning Stolpejakten 2022

Hei, alle sammen, på en kald, men flott vinterdag. Kulda og snøen har overtatt på fjellet nå, men neste sommer er vi klare igjen.
Selv om mange arrangører har tonet ned dette med uttrekkspremier, så tar vi et år til. Vi har variert litt gjennom årene med tanke på premier, og i år har vi dratt til fjells og handlet. Dere som er trukket ut i år har vunnet et gavekort på kr. 300,- på Lundes. Det ligger og venter på dere der, og kan brukes enten på KIWI, Lundekroa eller som rabatt på overnatting. Dere henter det og bruker det når dere passer dere, men innen St. Hans neste år.

Stolpejakten 2022

Årets Stolpejakt på fjellet er nå avsluttet og med nok et strålende resultat. 3869 jegere har registrert 40444 stolper. Det er riktignok en nedgang på ca.10% fra i fjor, men 2021 var et unntaksår. Hver eneste dag siden 18. juni er det registrert stolper. Flest var det ute 19/7, da var det 265 personer som fant 975 stolper.
Færrest var det ute 25/10 - da var det 4 stk som scannet tilsammen 7 stolper.
163 personer registrerte alle 50

Oppdatert turkart, utgave 5

Vellet har nå trykket opp nytt opplag av turkartet vårt, nå i utgave 5.
Det er i hovedsak opptrykk av utgave 4, kun retting av trykkfeil og noen mindre korrigeringer.
Medlemmer som ønsker den nye utgaven får utlevert et eksemplar ved henvendelse til Trabelia Camping.
 
Styret

Utelys på fjellet.

Hei alle sammen!
 
Venabygdsfjellet Vel har mottatt følgende oppfordring fra Slæom Hyttegrend som vi videreformidler;
 
"Årsmøtet oppfordrer alle hytteeiere i Slæom om å slå av alle utelys når de ikke er på hytta." Årsmøtet ber også Venabygdfjellet Vel om å gjøre det samme.
 
Dette er med bakgrunn i 3 forhold,  Spare strøm, begrense lys forurensning og verne om dyr og insekter nå om høsten.
 
Vellet oppfordrer "Små Vellene" om videreformidle denne oppfordringen til sine medlemmer.
 
Bernt Prøsch

Ny klopp over Døra ved Døråmot

Det går fra gammelt av en sti over Mytunga, ned til Døråmot, og opp til Jønnhalt.
Men det har i flere år vært vanskelig å ta seg over Døra eller Mya som begge har betydelig vannføring.
Nå har Vellet laget ny klopp over Døra. Det er laget en robust klopp, og kloppa er sikret med kjetting og andre tiltak for forankring. Bildeserien nedenfor gir et godt inntrykk av arbeidet som er utført.
Dugnadsgjengen har bestått av Lasse Vold, Bent Finstad og Bernt Prøsch.
Stor takk også til Rondane Entreprenør som velvilligst har lånt oss all nødvendig tung redskap.

Sider