Alpinanlegget på Venabygdsfjellet

VedleggStørrelse
PDF icon Innlegg fra Lundes og Sindre Mars 2023.pdf200.36 KB

Styret i Vellet er som alle andre på Venabygdsfjellet bekymret for at Alpinbakken kan bli lagt ned.

Styret har behandlet dette i flere omganger, og har også anmodet kommunen om å gripe inn, uten at det har ført til noe. 
Debatten som er ført på FaceBook viser at det er få som kjenner detaljene og hva som er problemet. Vellet kan ikke ta stilling i saken, men vi ønsker å gi våre medlemmer en oversikt over fakta som er kjent. Følgende informasjon er styrebehandlet:
Alpinanlegget på Venabygdsfjellet. Status pr mars 2023.
Det har vært mye skriving om dette på FB over lang tid, men det er litt trist at de fleste som skriver hele tiden tror at det står på penger.
Da Lundes lot det bli offentlig at de etter hvert under tvisten hadde tilbudt ny kontrakt på 16 år forstår vel alle etter hvert at det dreier seg om forutsigbarhet for drift av et slik anlegg.
Dette er ikke en lukrativ forretning, - tvert imot
Det er kostbart å drive dette anlegget, det er derfor et rent servicetilbud til hele Destinasjonen, der Spidsbergseter påtar seg driftskostnadene.
Men skal de også påta seg investeringskostnader for å få anlegget i gang igjen, og evt ytterligere kostnader for oppgradering og utvide med andre tilbud i bakken, så er en horisont på 16 år for lite.
Hvis alle, inkludert Lundes, er så opptatt av å ha et alpintilbud i Destinasjonen, så erstatt 16 år med 40 år eller 50 år som andre store og kostbare alpinanlegg har.
Så kan jo Lundes legge til en passus om tilbakefall i kontraktsperioden dersom alpinbakken legges ned/driften opphører. Det er jo fair, at hvis det blir slutt på driften av alpinanlegget så kan leieavtalen termineres.
Partsinnleggene fra Lundes og Spidsberg ligger vedlagt