Styrets sammensetning

Leder
Bernt Prøsch
Gulltjønnvegen 224
Hytte Gulltjønn
Mobil 90123780
E-post: bproes@online.no

Nestleder
Gerd Berit Lie
Fulugutua 76,
2212 Kongsvinger
Hytte: Myåsen 16
Mobil: 9133 2212
E-post: gerd-lie@online.no

Kasserer
Dag Finn Erlandsen,
Jonsokveien 18a,
1182 OSLO
Hytte : Gulltjønn,
Gulltjønnvegen 210 siden 2011
Mobil 4540 1424
E-post: Fi-erla@online.no

Sekretær
Bjørn Ottar Torp
Ringsvegen 461,
2390 Moelv
Hytte: Rondevegen 555
Mobil: 4828 1090
E-post: btorp@online.no

Styremedlem
Betzy Følling
Trollstien 4
2817 Gjøvik
Hytte: Ringebu panorama
Mobil: 9367 1612
E-post: betzyfolling@hotmail.com

Styremedlem
Heine Disserud
Eidvangvegen 4,
2080 Eidsvoll
Hytte; Nedre Lundtjønn hyttegrend
Mobil: 9231 2152
Epost; heine.disserud@gmail.com

Grunneierrepresentant
Håvard Linækkeren
Venabygdsvegen 1144,
2632 Venabygd
Mobil: 9707 5440
E-post: haavard.linaker@venabygd.net

Oppdatert 28 okt 2022