Styrets sammensetning

Leder
Bernt Prøsch
Gulltjønnvegen 224
Hytte Gulltjønn
Mobil 90123780
E-post: bproes@online.no

Nestleder
Per Broch Mathisen,
Ullerud Terrasse 11a, 1447 DRØBAK
Hytte: Ringebu Panorama
Mobil 9013 4858
E-post: pbm@vpff.no

Kasserer
Dag Finn Erlandsen,
Jonsokveien 18a, 1182 OSLO
Hytte i Gulltjønn, Gulltjønnvegen 210 siden 2011
Mobil 4540 1424
E-post: Fi-erla@online.no

Sekretær
Bjørn Ottar Torp
Ringsvegen 461, 2390 Moelv
Hytte: Rondevegen 555
Mobil: 4828 1090
E-post: btorp@online.no

Styremedlem
Gerd Berit Lie
Fulugutua 76, 2212 Kongsvinger
Hytte: Myåsen 16
Mobil: 9133 2212
E-post: gerd-lie@online.no

Styremedlem
Lisbet Hellen
Valdres gata 3B
0557 Oslo
Hytte: Holtesetervegen 32
Mobil:
E-post: lisbethellen@hotmail.com

Grunneierrepresentant
Håvard Linækkeren
Venabygdsvegen 1144, 2632 Venabygd
Mobil: 9707 5440
E-post: haavard.linaker@venabygd.net