Utelys på fjellet.

Hei alle sammen!
 
Venabygdsfjellet Vel har mottatt følgende oppfordring fra Slæom Hyttegrend som vi videreformidler;
 
"Årsmøtet oppfordrer alle hytteeiere i Slæom om å slå av alle utelys når de ikke er på hytta." Årsmøtet ber også Venabygdfjellet Vel om å gjøre det samme.
 
Dette er med bakgrunn i 3 forhold,  Spare strøm, begrense lys forurensning og verne om dyr og insekter nå om høsten.
 
Vellet oppfordrer "Små Vellene" om videreformidle denne oppfordringen til sine medlemmer.
 
Bernt Prøsch
Leder i Venabygdsfjellet Vel