Vinterbrøyting av veier

Stadige flere hyttebrukere ønsker kjørevei helt til hytta, sommer som vinter og flere veier blir brøytet.
Styret har fått flere spørsmål om dette er lovlig.
Hvis det ikke er spesielle vedtak som forbyr vinterbrøyting i reguleringsplan så kan vinterbrøyting ikke nektes. Både kommunen og Fylkesmannen bekrefter dette.
Vinterbrøyting skaper problemer for skiløyper som tradisjonelt går i veitrasen, og kan bety at skiløypene må legges om.
Styret i Vellet er klar over at det er delte meninger blant medlemmene om vinterbrøytede veier.
I formålsparagrafen til Venabygdsfjellet Vel står det at vi ønsker å bidra til vern om fjellets natur og miljø.
Mange medlemmer mener at vinterbrøytede veier vil ødelegge miljøet, mens andre ønsker å benytte hyttene mer, noe som vinterbrøytete veier bidrar til.

Hva mener du?
Stadig flere hyttebrukere ønsker kjørevei til hytta, sommer som vinter og flere veier blir vinterbrøytet.

Registrer deg som bruker og skriv hva du mener om vinterbrøyting av veiene.