Årsmøte Lørdag 8. oktober kl 15.00 Spidsbergseter Rondane Resort

Sted: Spidsbergseter Rondane Resort

Tid: Lørdag 8. oktober kl 15.00

Ønsker du å spise middag (buffet) etter årsmøte, må du sende en påmelding for dette til styret@venabygdsfjellet.no senest 28. september – Pris kr 395,- pr person. HUSK også å fylle ut det vedlagte registreringsskjema, og ta det med til årsmøtet.

Program:

Styret i Venabygdsfjellet vel ble anmeldt til politiet av medlem Mathias Harang 8.august 2016. Saken er nå henlagt av påtalemyndigheten. Anmeldelsens innhold er kjent, men er ikke fremmet som sak til årsmøte, der fristen for innsendelse er 1. juni. Styret vil gi en kort orientering før årsmøte formelt settes.

Saksliste for årsmøte:

1. Møteleder.
2. Godkjenne innkallingen.
3. Fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Innkomne saker:
1.Nye vedtekter for Venabygdsfjelletvel.
2.Innmeldt sak fra Kristin Baumann, se vedlegg.
7. Valg.
8. Fastsettelse av kontingent.
9. Handlingsplan/budsjett 2016-2017.