Stolpejakten 2018

Da er alt klappet og klart for årets Stolpejakt på Venabygdsfjellet. Fra lørdag 23/6, kl.0800 er den digitale porten åpen, og registreringen kan starte. Du kan laste ned appen vår, Stolpejakten, der du pleier å hente apper, og plutselig er du i gang. Men det er også veldig mange som vil ha det fysiske kartet i hånda når de vandrer rundt i fjellet. Det kartet kan du kjøpe hos Libris eller G- Sport i Ringebu, eller på KIWI (Lundes), på Venabu eller på Spidsbergseter.

Vedrørende eiendomsskatteaksjonen mot Ringebu kommune

Hei!

Pga en artikkel i GD i april kjenner sikkert du/dere til at 108 hytteeiere i Kvitfjell har til Ringebu kommune vedrørende forskjellsbehandling av fritidsboliger med hensyn på eiendomsskatt. Aksjonen ble initiert av Kvitfjellåsen Velforening (KV) i 2015 og vi engasjerte tidlig advokatfirmaet Økland & Co. Siden den gang har vi forsøkt å få kommunen i tale om forskjellsbehandlingen uten hell.

I november 2017 sendte advokatene derfor en formell klage i saken til Sivilombudsmannen (SOM). I svaret vi mottok fra SOM den 18. desember sto det blant annet:

Hjertestartere på Venabygdsfjellet del 2

Vellet har gått til anskaffelse av 2 stk hjertestartere som blir plassert på Trabelia camping og hos Lundes turisthandel.

Fra før er det hjertestarter på Venabu fjellhotell og på Venastul.

Trabelia camping har plassert sin i bygget merket Skistall på handicaptoalettet som står åpent hele døgnet.

Lundes har palssert sin til venstre for døra når man kommer inn i butikken.

Ved hjertestans skal man ALLTID ringe nødsentralen, 113, først og få råd og veiledning derfra, se også på 113.no.

Hjertestartere på Venabygdsfjellet.

Vellet har i den senere tiden engasjert seg i sikkerheten på fjellet innen forskjellige områder.

Vi skrev i julebrevet at vi ville anskaffe hjertestarter(e)
Vi har anskaffet en hjertestarter som vil bli utplassert på Trabelia Camping. Den vil bli plassert i toilettanlegget i et eget skap. Ved behov kan det ringes til: 97 75 11 50.
Plassering skyldes at det i dag er en hjertestarter på Venabu Fjellhotell som man kan benytte og som kan hentes/ bringes ut
etter behov. Telefon ved henvendelse er: 61 29 32 00.

Julen 2017

Det er blitt desember måned med kuldegrader og godt med snø på fjellet og vi nærmer oss solsnu.(vintersolværv)
Vellet jobber fortsatt med de sakene som ble nevnt i høstbrevet. Videre vurderer vi å anskaffe hjertestarter(e) for utplassering på turistbedriftene. Dette vil vi komme tilbake til senere.
Vellet har vært i kontakt med kommunen, Statens vegvesen Oppland og Fylkeskommunen angående beredskapen når det gjelder brann, ambulanse og politi pga framkommeligheten på FV27 om vinteren. Dette er noe vi søker å avklare i nærmeste framtid.

Gode hytteeier på Venabygdsfjellet!

4.-7.oktober fylles hele Gudbrandsdalen med klassiske musikere og folkemusikere av aller øverste klasse - på originale og stemningsfulle møteplasser fra Viewpoint Snøhetta i nord til Sigrid Undsets Bjerkebæk i sør. Spennvidden i artister og servering er like stort: Under Gudbrandsdal Musikkfest kan du velge fra øverste hylle både i nærmiljøet og resten av dalen hvis du vil invitere med medarbeidere, familie eller gode venner til en opplevelse langt utenom det vanlige.

Høstbrev fra Venabygdfjellets Vel

Det er blitt september og sommeren er definitivt over og høsten har inntatt fjellet med flotte farger og frostnetter. 12. august ble det avholdt årsmøte i Vellet på Venabufjellhotell. Det møtte 28 medlemmer, hvorav 5 med fullmakter, til sammen 33 stemmeberetigede. Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut på nettsiden vår når det er underskrevet. Det ble valgt 2 nye representanter til det nye styret. Det nye styrets sammensetning ser dere på nettsiden til Vellet. Nye vedtekter ble vedtatt med noe små endringer, disse vil bli lagt ut på nettsiden.

Årsmøte 2017

Her er alle dokumenter til årsmøtet 2017.

Velkommen til velet's årsmøte 2017 på Venabu fjellhotell.

Alle må ha med utfyllt registreringsskjema ved inngangen for å få stemmeseddel. I tillegg må alle ha betalt årskontigenten for å stemme.

De som vil ha middag på hotellet etter årsmøtet må melde fra om dette ved inngangen.

Rettelse! Bestill middagen senest dagen før, dvs fredag!/

hilsen styret

Årmøtet 2017

Årsmøtet 2017 blir avholdt på Venabu hotell 12. august kl 1600.

Vedlagt er inkalling med agenda og registreringsblankett som må være utfyllt på forhånd og skal leveres ved inngangen for å få stemmeseddel.

Vel møtt!

mvh styret

Sider