Påskehilsen og litt om status hyttevakt!

Hei alle venner av Venabygdsfjellet.

Vi går nå inn i påsken 2020. En påske mange av oss hadde planlagt å feire på hytta på Venabygdsfjellet. Slik ble det ikke. Kun de som har hjemstedsadresse i Ringebu får oppholde seg på hyttene i påsken. Alle andrehytteeiere kan foreta dagsbesøk, det kan nok være aktuelt for mange i Innlandet, men for de fleste av oss blir det for langt for dagsbesøk.

STATUS VELLETS TILTAK FOR OVERVÅKING AV HYTTEFELTENE PÅ VENABYGDSFJELLET.

Vellet planla og startet opp et dugnadsbasert tiltak for overvåking av hyttefeltene på Venabygdsfjellet Informasjon om dette er sendt medlemmene pr mail fredag kveld.

Responsen fra våre medlemmer har vært gledelig. Over 100 medlemmer har gitt positiv tilbakemelding fra fredag kveld til søndag kveld, og de fleste har også sendt frivillige bidrag. Bidragene sikrer at vi kan opprettholde dette tilsynet i lang tid fremover

Forholdene på Venabygdsfjellet under Coronatiltakene kommunen har iverksatt. Tiltak for sikring av hytteområdene. Anmodning om bidrag.

Venabygdsfjellet vel har mottatt en henvendelse fra Næringssjefen i kommunen der han uttrykker bekymring for forholdene på fjellet så lenge ekstraordinære tiltak mot Corona faren er virksomme.
Myndighetene har anmodet hyttefolket om ikke å oppholde seg på hyttene så lenge tiltakene er i kraft, og det trues med strenge tiltak hvis anmodningen ikke etterfølges. Dette tiltaket vil jo medføre at store deler av hytteområdene vil være ubebodde og forlatt over lengre tid, og kommunen er bekymret for en øket risiko for innbrudd på fjellet. Det er også hytteeierne.

God Jul og referat fra Hytteforum i høst

Til alle vel og hytteforeninger i Ringebu kommune. Her kommer referatet fra hytteforum i høstferien, nå har jeg også endelig fått oppdateringer med adresser i Kvitfjell. I år var Bjørner Holager så grei å skrive referat for oss. Dere skal alle tidligere i høst fått tilbud via Minel om smartstyring på hytta fra Sikom. Minel skulle sende direkte til dere. Vedlagt ligger også resultatene fra fritidsboligundersøkelsen. Benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul. Til de av dere som skal til Ringebu i jula så kan vi melde om strålende skiforhold, både i bakkene og terrenget.

Stolpejakten Venabygdsfjellet 2019

Da er Stolpejakten 2019 definitivt over. Og etter 6 år med kontinuerlig vekst, satte vi en utrolig rekord denne gangen. Vi endte opp med 2540 unike stolpejegere, mot 2019 i fjor og 1494 i 2017. Tilsammen registrerte vi i år 30902 stolper, mot 25410 i fjor, og 17000 i 2017. Det er bare å regne prosenter. Trekning av gavekortene vil bli foretatt veldig snart og vinnerne får en hilsen i posten. Takk til alle som deltar og som setter pris på denne aktiviteten på fjellet. Vi håper alle har hatt mange flotte turer i fjellet, også på noen ukjente stier.

Medlemskontingent og medlemsregister

Her følger et informasjonsskriv angående medlemskontingent og betaling av denne. I tillegg understrekes det viktigheten av å vedlikeholde medlemsregisteret med oppdatert informasjon.

På venstre side er det en meny med linker for tilgang til registrering for nye medlemmer og link til innlogging på Rubic medlemsregister for de som allerede er registrert.

mvh styret

Årsmøte 2019 - revidert regnskap.

Vi viser til tidligere utsendt innkalling til årsmøtet, der et foreløpig regnskap var vedlagt.

Styret har nå fått regnskapet i revidert stand tilbake.

Resultatregnskapet er som tidligere

Vi har lagt til en kolonne som viser fjorårets regnskap for sammenligning.

Vedlagt er:

- Resultatregnskap

- Noter

- Revisjonsberetning

Med hilsen

Styret

Årsmøte 2019

Venabygdsfjellet Vel innkaller herved til årsmøte lørdag 10. august på Venabu Fjellhotell

Innkalling, årsberetning og skjema for registrering er vedlagt.

Vi ber om at skjema er ferdig utfylt ved registrering.

Vi vedlegger også foreløpig regnskap. Regnskapet ligger hos revisor

Med hilsen

Styret

Kvitfjellsaken: Eiendomskatten søksmål

Infobrev fra aksjonskomiteen i Kvitfjellsaken:

Hei!
Et søksmål mot Ringebu kommune ble sendt inn til tingsretten kvelden den 29. mai. Det er 188 fritidsboligeiere som foreløpig deltar i søksmålet. I tillegg har vi fått økonomisk støtte fra 2 hytteforeninger.

Etter at søksmålsfristen gikk ut (den 30. mai) har vi fått spørsmål fra flere om det fremdeles er mulig å melde seg på som deltager. På forespørsel til våre advokater dette har vi fått følgende tilbakemelding:

Sider