Forholdene på Venabygdsfjellet under Coronatiltakene kommunen har iverksatt. Tiltak for sikring av hytteområdene. Anmodning om bidrag.

Venabygdsfjellet vel har mottatt en henvendelse fra Næringssjefen i kommunen der han uttrykker bekymring for forholdene på fjellet så lenge ekstraordinære tiltak mot Corona faren er virksomme.
Myndighetene har anmodet hyttefolket om ikke å oppholde seg på hyttene så lenge tiltakene er i kraft, og det trues med strenge tiltak hvis anmodningen ikke etterfølges. Dette tiltaket vil jo medføre at store deler av hytteområdene vil være ubebodde og forlatt over lengre tid, og kommunen er bekymret for en øket risiko for innbrudd på fjellet. Det er også hytteeierne.

Vellet har etablert en frivillig abonnementsordning for sine medlemmer, der vellet formidler abonnementet som en bestilling av tilsynstjenester for de hyttene det betaler slikt abonnement. Dette hyttetilsynet består i kontroll 4 ganger i året, og utføres av den lokale Røde Kors foreningen. Vellet har gått i dialog med Røde Kors om en mulig utvidelse av dette hyttetilsynet i en begrenset tidsperiode, inntil videre antatt ut april måned, men de melder tilbake at de ikke har kapasitet til å utføre et slikt oppdrag i det omfang Vellet ønsker.

Inntil videre, og med iverksettelse umiddelbart, organiserer nå Vellet slikt tilsyn på dugnadsbasis. Personell fra Vellet og Trabelia Camping vil utføre tilsynet. Oppgaven vil bestå i inspeksjon og kontroll av alle hytteområder flere ganger pr uke, med rapportering til hytteeier ved observasjoner.
Politiet varsles hvis det observeres innbrudd eller annen uønsket adferd. Vellet påtar seg å dekke driftskostnader for dette oppdraget, foreløpig antatt ut april måned.
Kostnadsrammen er anslått i området 20-40.000 kroner.

Samtidig vil vi oppfordre alle hytteeiere om å bidra med et frivillig bidrag, forslagsvis kr 100, som kan betales/VIPPSES til vår konto i Sparebank 1 Gudbrandsdal. Dette er frivillig, men vil være en solidarisk handling og hjelpende hånd til alle hytteeiere i området for å redusere risikoen for kriminell aktivitet i hytteområdet vårt når vi ikke kan være til stede.
Hvis du vil støtte tiltaket kan du VIPPSE til 13949, Venabygdsfjellet Vel, og evt merke innbetalingen bidrag hyttetilsyn. Vi venter på å få eget VIPPS nummer, og vil opplyse om det så fort det foreligger.

Du kan også betale til vår konto: 2095.54.93711

Vellet har tatt initiativ til dette, og iverksetter det som dugnad for å komme i gang umiddelbart.

Styret i Venabygdsfjellet Vel