Årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Venabygdsfjellet Vel,

Spidsbergseter Resort Rondane

Tid: Lørdag 8.august 2020 kl. 10.00

mvh styret

vedlagt følger innkalling og registreringsblankett:

Årsmøte 2020

Vellet varsler herved at årsmøte vil bli avhold på Spidsbergseter Hotell

Lørdag 8. august

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. juni

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet.

På grunn av Koronasituasjonen har beramming av et fysisk møte ikke vært mulig tidligere, men styret mener nå dette skal kunne gjennomføres med endrede retningslinjer fra myndighetene.

Med hilsen

Styret

VTSA melder om løypekjøring i april

VTSA har fått en mengde forespørsler om det blir mer løypekjøring april. Det er fortsatt masse snø i fjellet så det ligger til rette for mer kjøring.

Styret i VTSA har bestemt at det åpnes for løypekjøring i perioden 20 - 26 april etter samme mønster som i påsken.

Det blir ikke kjørt Dynjerunden og løypenettet i nasjonalparken som ikke er tillatt kjørt etter 20 april.

Mvh

Styret i VTSA

Påskehilsen og litt om status hyttevakt!

Hei alle venner av Venabygdsfjellet.

Vi går nå inn i påsken 2020. En påske mange av oss hadde planlagt å feire på hytta på Venabygdsfjellet. Slik ble det ikke. Kun de som har hjemstedsadresse i Ringebu får oppholde seg på hyttene i påsken. Alle andrehytteeiere kan foreta dagsbesøk, det kan nok være aktuelt for mange i Innlandet, men for de fleste av oss blir det for langt for dagsbesøk.

Sider