Status om eiendomsskatt i Ringebu kommune

Vellet legger ut informasjon om status i saken. Vellet er ikke part i saken, men en del av våre medlemmer har meldt seg på i søksmålet.

Se vedlagte brev fra aksjonskomiteen.

Med hilsen 
Styret