Ny klopp over Døra ved Døråmot

VedleggStørrelse
Image icon Døramotet-1.jpg97.87 KB
Image icon Døramotet-2.jpg99.74 KB
Image icon Døramotet-3.jpg96.78 KB
Image icon Døramotet -4.jpg96.26 KB
Image icon Døramotet-5.jpg99.34 KB

Det går fra gammelt av en sti over Mytunga, ned til Døråmot, og opp til Jønnhalt.
Men det har i flere år vært vanskelig å ta seg over Døra eller Mya som begge har betydelig vannføring.
Nå har Vellet laget ny klopp over Døra. Det er laget en robust klopp, og kloppa er sikret med kjetting og andre tiltak for forankring. Bildeserien nedenfor gir et godt inntrykk av arbeidet som er utført.
Dugnadsgjengen har bestått av Lasse Vold, Bent Finstad og Bernt Prøsch.
Stor takk også til Rondane Entreprenør som velvilligst har lånt oss all nødvendig tung redskap.

PS: 24.juli 2022 Etter språklig innspill fra Asgeir Haugstad så er det gjort noen korrigeringer. Her følger Asgeir's kommentarer som kan være interessante for mange

 - Det er ingen "a" i Døråmot. 
Substantivet er "åmot", der to elver møtes. 
I vår dialekt bruker vi heller ikkje "åmot" i bestemt form. 
Altså ikkje "-et" til slutt. 
 
Freskeåmot er der Freska renn ut i Mya. 
Døråmot er der Døra renn ut i Mya. 
Etter Døråmot heiter elva Nordåa. 
Nordåa er altså summen av Freska, Mya og Døra. 
 
Ved Stulsbrua møtes Nordåa og Søråa. 
Søråa er summen av Hira (Hirisjøåa), Pulla og Remma m.fl. 
 
Etter Stulsbrua heiter elva Våla.