Årsmøtet 2022 nå med alle vedlegg

Som tidligere varslet pr mail og på hjemmesiden i mai i år blir årsmøtet denne gangen avholdt 
Lørdag 6. august 2022 kl 1500 på Spidsbergseter Resort Rondane.

Det er pr 1. juni ikke innkommet forslag fra medlemmene om saker som ønskes behandlet på årsmøtet.
Regnskapet ble avsluttet  1. juni og ligger hos revisor.
Revidert regnskap og revisjonsberetning vil bli lagt ut i god tid før årsmøtet, sammen med forslag til kontingent.
Øvrige dokumenter i hht saksliste  sendes ut medio juli.

mvh Styret