Kvitfjellsaken: Eiendomskatten søksmål

Infobrev fra aksjonskomiteen i Kvitfjellsaken:

Hei!
Et søksmål mot Ringebu kommune ble sendt inn til tingsretten kvelden den 29. mai. Det er 188 fritidsboligeiere som foreløpig deltar i søksmålet. I tillegg har vi fått økonomisk støtte fra 2 hytteforeninger.

Etter at søksmålsfristen gikk ut (den 30. mai) har vi fått spørsmål fra flere om det fremdeles er mulig å melde seg på som deltager. På forespørsel til våre advokater dette har vi fått følgende tilbakemelding:

"Vi vil foreslå for tingsretten at folk kan melde seg helt frem til hovedforhandling starter. Det følger imidlertid av eiendomsskatteloven at det er en seks måneders søksmålsfrist."

Hver deltagers andel er foreløpig 2 000 kr som innbetales til advokatfirmaet Økland & Co AS´ klientkontonr. 1286.44.47625. Innbetalingen skal merkes med sak 9624. Andelsmidler som ikke blir benyttet vil bli tilbakebetalt den enkelte

Når det gjelder tidspunktet for oppstart av hovedforhandlinger skriver advokatene følgende:

I utgangspunktet skal hovedforhandling settes til et tidspunkt som er innen seks måneder fra stevning er sendt. Dette beror imidlertid på arbeidstrykket i tingsretten. Nå skal kommunen få oversendt stevningen, hvorpå de normalt får en tre ukers svarfrist. Deretter skal det berammes planmøte hvor man avtaler nærmere om saken og saksforberedelsen. Det vil med andre ord nok gå et godt stykke ut på høsten. Dette vil jeg imidlertid holde dere nærmere orientert om."

Vi kan altså ikke regne med at hovedforhandlingene starte før tidligst oktober/november.

Mvh

Trond H