Info om fiber for TV og internett på Venabygdsfjellet

Jeg har fått en forespørsel fra Håkon Nyhus som er leder i Ringebu Panorama Vel som ønsker å utrede muligheten for å få fiber/bredbånd til sitt hyttefelt.
I stedet for å jobbe med dette på hver vår kant er det ønskelig å se på fjellet som en helhet da dette vil redusere kostnadene.
Jeg ber den enkelte vel leder foreta en uformell "markedsundersøkelse" blant sine medlemmer om de vil være interessert i å få fiber/bredbånd på hytta.
Tilbakemeldig til meg bør jeg få innen utgangen av april 2019. Antall som er interessert av hvor mange hytter i det enkelte Vel/veilag.

Følgende parametere legges til grunn:

- En engangs tilknytningsavgift på kr 10 000,-

- Grave kabelgrøft fra egen vegg til tomtegrense

- Man kan få TV signaler via fiber(sparer penger på satellitt TV)

- Fiberkabel er alt framført til masta på Trabelifjell

- Det er en forutsetning at det er 230 Volts nettstrøm på hytta

Det vil på Gulltjønn I og II feltet, Kyrkjegardsfjellet, store deler av Høgåsen og deler av Øvre Langbakken få fiber i løpet av sommeren til TV´n,
denne erstatter koakskabelen som i dag gir TV signaler Her Bør Pål Haugstad/Gulltjønn II A/S kjenne sin besøkelsestid!

Med vennlig fjellhilsen

Bernt Prøsch
Leder Venabygdfjellet Vel