Motorisert ferdsel - skiløyper

Vellet er blitt anmodet Fra Venabygdfjellet Turskiløyper SA (VTSA) om å legge ut følgende melding: Primo august sendte VTSA ut brev til 144 hyttegrunneiere som er berørt av løypenettet vårt med anmodning om å få tillatelse til motorferdsel vinterstid og sommervedlikehold i løypenettet vårt. Per dags dato har vi kun fått inn 35 svar. Vi ber om at de av dere som eventuelt har mottatt dette brevet og ikke sendt dette inn gjøre dette snarest. Alle aktører på Venabygdfjellet vil gjerne ha flotte skiløyper og derfor trenger vi positiv respons fra ALLE. Dersom vi ikke får tillatelse til løypekjøring kan dette medføre at vi ikke kan kjøre deler av løypenettet til vinteren.

Med vennlig hilsen

Styret i VTSA