Endring på nettsiden

Det er nå lagt inn linker på venstre side til medlemsregisteret Rubic.
Det er en link for å logge seg på medlemsregisteret og en for å registrere seg som nytt medlem.

Admin