Ringebu kommune er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011. Gleden er stor i landsbyen!

Ringebu Miløpris.JPG

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim offentliggjør akkurat nå at Ringebu kommune er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011.
Offentliggjøringenh skjer i Litteraturhuset i Oslo i forbindelse med konferansen ”Bymiljø og utearealer”.
Landbyen Ringebu får prisen for sitt arbeid med uterom og møteplasser i sentrum.
Glede

Retningslinjer for inngjerding av hytter og fritidseiendommer i Ringebu kommune

Gjerde.JPG
Ringebu kommunestyre vedtok 25. juni 2009 nye retningslinjer for inngjerding av hytter og fritidseiendommer i kommunen.
Nye retningslinjer for hyttegjerder og kommunestyrets vedtak er vedlagt nedenfor. Retningslinjene avløser de tidligere.

Lurer du på reglene og lovligheten for inngjerding se :

http://www.ringebu.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=835&FilId=306

Meld deg på til 50-års jubileet, frist 1.august!

Jubileet feires på Lundekroa lørdag 6. august 2011

Før jubileet avholder vi årsmøtet i Vellet i Venabygd Fjellkapell kl. 16.00

Vi starter kl. 18.00 på Lundekroa.

- Aperitiff
- Åpning
- Kulturelt innslag.
- Buffét med varm og kald mat. Grilling for de yngste.

Kr. 150,- per person, barn under 15 år gratis.

Prisen inkluderer mat og et glass vin, en øl eller mineralvann og
jubileumsboken.

Påmelding skjer ved innbetaling til Venabygdsfjellet Vel
Kto. 2100.07.00905

Merk innbetalingen med navn og antall personer

Oppfordring

Fram til 1. april har 365 personer innbetalt tilsammen 205 000 kroner til VTSA. Beløpene varierer fra 100 kroner og opp til 1500 kroner, dette innebærer et snitt på 560 kroner.

Det er derfor stor grunn til å takke alle dere som har gitt et bidrag til videre drift av VTSA!

Bidrag til løypelaget.

De fleste av oss hytteeiere har nå fått en giro fra Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA). I samme forsendelse var det også med en informasjon fra styret om hva som er styrets oppgaver og status.
Som hytteeiernes medlem i styret føler jeg det som min plikt og informere om den jobben som gjøres i styret. Vi har jevnlige møter hvor ulike problemstillinger tas opp, og løses i et meget godt samarbeidsmiljø. Som i alle andre styrer er det ulike meninger, men i VTSA sitt styre blir alle hørt, og respektert. Jeg tør hevde at samarbeidet innad i styret er meget bra!

Rabattavtale med Gausdal Landhandleri

Venabygdsfjellet Vel har inngått en rabattavtale med Gausdal Landhandleri. Denne avtalen vil gi oss som medlemmer gode rabatter, både på bygningsmateriell og annet varesortiment. Alle som er registrert med e-post adresse vil i nærmeste framtid motta en mail. Det er da opp til hver enkelt å ta kontakt med Gausdal Landhandleri for å inngå en egen avtale.
Venabygdsfjellet Vel vil som en kompensasjon for avtalen motta 1,5 % av alle kjøp medlemmene har gjort i løpet av et år.
Det er som det kommer fram helt frivillig å inngå avtale med ovennevnte firma.

Felles styremøte

I januar 2011 ble det avholdt et felles styremøte mellom Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) og Venabygdsfjellet Vel.
Tema for møtet var status for preparering av skiløyper.
VTSA er de som bestiller og bestemmer når det skal kjøres. Prepareringen skal være forutsigbar og noen løyper anses som basisløyper som også prepareres i ruskevær. Løypene som prepareres er regulerte løyper i kommunens reguleringsplan. Noen løyper kjøres også av turistvertene på fjellet for egen interesse og regning. Dette kan bety at enkelte løyper som før ble preparert faller utenfor VTSA ansvar.

Sider